Porota

Předseda poroty: prof. Ivan Klánský

prof. Ivan Klánský patří mezi současné nejvýznamnější interpretační a pedagogické osobnosti umělecké scény nejen v České republice, ale i ve světě. Odborné i širší hudební veřejnosti je znám ze svého působení jako sólový klavírista, komorní hráč, pedagog, porotce mnoha klavírních soutěží i jako organizátor hudebních akcí. V únoru 2018 byl jmenován děkanem HAMU v Praze.

 

 

Členka poroty: MgA. Helena Suchárová – Weiser

Helena Suchárová – Weiser vystudovala klavír na AMU v Praze. Působí jako sólová klavíristka i komorní hráčka. Od roku 2012 vyučuje na JAMU v Brně. Natočila několik CD, z nichž poslední jsou Dvořákova klavírní kvarteta D dur a Es dur se členy Vlachova kvarteta.

 

 

 

Členka poroty: MgA. Eva Boguniová

Eva Boguniová studovala hru na klavír na Pražské konzervatoři  v letech 1962-67 ve třídě prof. Valentiny Kameníkové. Ve studiu poté pokračovala na AMU v Praze pod vedením prof. Františka Raucha a Josefa Páleníčka. V průběhu studií se úspěšně zúčastnila několika klavírních soutěží. Od roku 1972 se věnuje pedagogické práci na Pražské konzervatoři.

 

 

 

Člen poroty: MgA. Petr Jiříkovský

Studoval na Pražské konzervatoři a AMU (u prof. Emila Leichnera a Ivana Klánského), dále v Paříži na Conservatoire de Paris. Jako sólista spolupracuje Petr Jiříkovský s řadou orchestrů a dirigentů, vystupuje se svými recitálovými programy, pravidelně nahrává pro Český rozhlas a pořídil řadu CD nahrávek. Kromě Tria Martinů rovněž spolupracuje s dalšími umělci, např. s houslisty Pavlem Šporclem nebo Shlomo Mintzem.

 

 

 

Člen poroty: MgA. Jiří Houska

Vystudoval klavír na Pražské konzervatoři a AMU v Praze u prof. V. Kameníkové a prof. F. Raucha. Vystupoval jako sólový i komorní hráč. Postupně učil na pěti pražských ZUŠ a v ZUŠ Trutnov, kde působil jako vedoucí klavírního oddělení.