Porota

Předseda poroty: prof. Ivan Klánský

prof. Ivan Klánský patří mezi současné nejvýznamnější interpretační a pedagogické osobnosti umělecké scény nejen v České republice, ale i ve světě. Odborné i širší hudební veřejnosti je znám ze svého působení jako sólový klavírista, komorní hráč, pedagog, porotce mnoha klavírních soutěží i jako organizátor hudebních akcí. V únoru 2018 byl jmenován děkanem HAMU v Praze.

 

 

Členka poroty: MgA. Helena Suchárová – Weiser

Helena Suchárová – Weiser vystudovala klavír na AMU v Praze. Působí jako sólová klavíristka i komorní hráčka. Od roku 2012 vyučuje na JAMU v Brně. Natočila několik CD, z nichž poslední jsou Dvořákova klavírní kvarteta D dur a Es dur se členy Vlachova kvarteta.

 

 

 

Členka poroty: MgA. Jana Turková

Jana Turková je vedoucí klavírního oddělení Konzervatoře v Pardubicích. Kromě časově náročné výuky na konzervatoři i koncertuje. Patří do tria Collegio Trionfi společně s prvním klarinetistou Komorní filharmonie Pardubice Vladimírem Brablecem a s prvním violoncellistou Davidem Matouškem.

 

 

 

Člen poroty: MgA. Petr Jiříkovský

Studoval na Pražské konzervatoři a AMU (u prof. Emila Leichnera a Ivana Klánského), dále v Paříži na Conservatoire de Paris. Jako sólista spolupracuje Petr Jiříkovský s řadou orchestrů a dirigentů, vystupuje se svými recitálovými programy, pravidelně nahrává pro Český rozhlas a pořídil řadu CD nahrávek. Kromě Tria Martinů rovněž spolupracuje s dalšími umělci, např. s houslisty Pavlem Šporclem nebo Shlomo Mintzem.

 

 

 

Člen poroty: MgA. Jiří Houska

Vystudoval klavír na Pražské konzervatoři a AMU v Praze u prof. V. Kameníkové a prof. F. Raucha. Vystupoval jako sólový i komorní hráč. Postupně učil na pěti pražských ZUŠ a v ZUŠ Trutnov, kde působil jako vedoucí klavírního oddělení.