Praktické rady a epidemiologická opatření

Po příjezdu se soutěžící i jejich doprovod (pedagog, rodič) budou registrovat v ZUŠ Říčany (Masarykovo nám. 57 v učebně č. 1 hned u vchodu). Zde budou připraveny třídy k rozehrávání.

Součástí registrace bude odevzdání GDPR soutěžícího a čestné prohlášení o bezinfekčnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19, které je součástí prezenční listiny.

Každá osoba starší 18 let se prokáže jednou z možností:
a) platným očkovacím certifikátem (dokončeny 2 vakcíny před více než 14 dny)
b) PCR testem s platností 3 dnů
c) antigenním testem platným 1 den
d) potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 (se lhůtou 180 dnů)
Za dítě starší 12 let toto prohlášení svým podpisem potvrdí zákonný zástupce.
Ve všech vnitřních prostorách je nutností používání respirátoru. Děti si při soutěžním výkonu respirátor sundají.

Parkování
Počítejte s tím, že ráno mezi 7 a 9 hodinou je provoz v Říčanech velmi vydatný. Vydejte se na cestu raději s dostatečným časovým předstihem.
Parkování v Říčanech je zpoplatněno, záleží na místě parkování – mimo Masarykovo nám od 10 Kč na hodinu po 40 Kč na celý den. Na Masarykově náměstí je parkovné dražší – od 30Kč do150 Kč s maximální dobou stání 3 hodiny. Doporučujeme navštívit parkovani.ricany.cz
Parkování je možné v Olivově ulici, tam jsou parkoviště dvě, u fotbalového hřiště také dvě, na nádraží, na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích. Vše v dosahu ZUŠ a Staré radnice.