Statut soutěže Středočeské PIANOFORTE 2024

Soutěž pro mladé klavíristy Středočeského kraje
IV. ročník, 22. – 23. listopadu 2024

Soutěž je určena všem žákům základních uměleckých škol, žákům soukromých hudebních škol a soukromé výuky s působností na území Středočeského kraje do 20 let

Pořadatel a organizátor soutěže:
Středočeské PIANOFORTE, z. s. ve spolupráci se ZUŠ Říčany
Záštitu nad soutěží přijal:  Středočeský kraj
Garant soutěže: Město Říčany
Ředitelka soutěže: Mgr. Eugenie Koblížková
Předseda poroty: Prof. Ivan Klánský

Soutěž Středočeské PIANOFORTE 2024

Proběhne ve dnech 22. – 23. listopadu 2024 v Koncertním sále Staré radnice v Říčanech, Masarykovo náměstí. Soutěžící budou hrát na koncertní křídlo značky Steinway & Sons. Rozehrávání v soutěžních dnech bude probíhat v ZUŠ Říčany – Masarykovo nám č. 57. Krátké akustické zkoušky v sále budou rozepsány a zveřejněny na webových stránkách www.stcpianoforte.cz

Podmínky soutěže

Soutěž je jednokolová, rozdělená do sedmi věkových kategorií

I. kat. 2017 a ml. časový limit 3 – 5 minut
II. kat. 2016, 2015 4 – 7
III. kat. 2014, 2013 5 – 9
IV. kat. 2012, 2011 6 – 10
V. kat. 2010, 2009 7 – 11
VI. kat. 2008, 2007 8 – 12
VII. kat. 2006 a starší 9 -14

Koncert vítězů

V budově Senátu Parlamentu ČR, v rámci hudebního festivalu Malostranské komorní slavnosti (Hlavní sál Valdštejnského paláce) se uskuteční v neděli 24. listopadu 2024 koncert vítězů, na kterém zahrají všichni držitelé 1. cen.

Propozice soutěže

Zápisné 700 Kč je pro každého účastníka povinné a je nevratné. Stanovený termín zaslání soutěžních přihlášek je do 8. listopadu 2024. Přihlášení do soutěže je možné výhradně elektronickou formou na webových stránkách soutěže www.stcpianoforte.cz.
Každý účastník soutěže při zápisu předloží vyplněný formulář GDPR, který bude ke stažení na webových stránkách
www.stcpianoforte.cz

Ceny soutěže

Všichni soutěžící obdrží diplom a dary za účast v soutěži

Ostatní informace

Organizátor soutěže nezajišťuje účastníkům ubytování. Rozhodnutí odborné poroty je konečné a soutěžící nemá nárok se proti němu odvolat.

Harmonogram soutěže, včetně časů vystoupení jednotlivých účastníků, bude zveřejněn na webových stránkách www.stcpianoforte.cz nejpozději do 15. listopadu 2024. Soutěžní vystoupení všech kategorií budou volně přístupná veřejnosti.

K registraci je soutěžící povinen dostavit se nejpozději jednu hodinu před svou akustickou zkouškou.

Při registraci prokáže kandidát svou totožnost a věk.

Soutěžící musí přednést všechny soutěžní skladby zpaměti.

Změny v soutěžním repertoáru musí nahlásit nejpozději do 8. listopadu 2024.

V daném časovém limitu musí soutěžící obsáhnout skladby nejméně dvou hudebních stylů, z toho jedna skladba musí být z období baroka nebo klasicismu.

Soutěžící je povinen dodržet určitý časový limit svého soutěžního výstupu.

Bodování členů poroty je zveřejněno po ukončení každé kategorie.

Boduje se v celých číslech od 1 (nejnižší) do 25 (nejvyšší).

Ředitelka soutěže: Mgr. Eugenie Koblížková
Organizační výbor: Mgr. Viktorie Hanžlíková Krafová a Mgr. Hana Javorská