Statut soutěže Středočeské PIANOFORTE 2022

Soutěž pro mladé klavíristy Středočeského kraje
III. ročník, 18. – 20. listopadu 2022

Soutěž je určena všem žákům základních uměleckých škol, žákům soukromých hudebních škol a soukromé výuky s působností na území Středočeského kraje do 20 let

Pořadatel a organizátor soutěže:
Středočeské PIANOFORTE, z. s. ve spolupráci se ZUŠ Říčany
Záštitu nad soutěží přijal:  Středočeský kraj
Garant soutěže: Město Říčany
Ředitelka soutěže: Mgr. Eugenie Koblížková
Předseda poroty: Prof. Ivan Klánský

Soutěž Středočeské PIANOFORTE 2021

Proběhne ve dnech 18. – 20. listopadu 2022 v Koncertním sále Staré radnice v Říčanech, Masarykovo náměstí. Soutěžící budou hrát na koncertní křídlo značky Steinway & Sons. Rozehrávání v soutěžních dnech bude probíhat v ZUŠ Říčany – Masarykovo nám č. 57. Krátké akustické zkoušky v sále budou rozepsány a zveřejněny na webových stránkách www.stcpianoforte.cz

Podmínky soutěže

Soutěž je jednokolová, rozdělená do sedmi věkových kategorií

I. kat. 2015 a ml. časový limit 3 – 5 minut
II. kat. 2014, 2013 4 – 7
III. kat. 2012, 2011 5 – 9
IV. kat. 2010, 2009 6 – 10
V. kat. 2008, 2007 7 – 11
VI. kat. 2006, 2005 8 – 12
VII. kat. 2004 a starší 9 -14

Koncert vítězů

V neděli 20. listopadu 2022 v 19.30 v budově Senátu Parlamentu
ČR, v rámci hudebního festivalu Malostranské komorní slavnosti
(Hlavní sál Valdštejnského paláce) se uskuteční koncert vítězů, na
kterém zahrají všichni držitelé 1. cen. V sobotu 3. prosince 2022
v 17.00 v Památníku Antonína Dvořáka ve Vysokém u Příbrami se
uskuteční koncert vítězů, na kterém zahrají všichni držitelé 1. cen.

Propozice soutěže

Zápisné 500 Kč je pro každého účastníka povinné a je nevratné. Přihlášky a zápisné je možné zasílat do 8. listopadu 2021.
Přihlášení do soutěže je možné výhradně elektronickou formou na webových stránkách soutěže www.stcpianoforte.cz. Každý účastník soutěže při zápisu předloží vyplněný formulář GDPR, který bude ke stažení na webových stránkách www.stcpianoforte.cz.

Ceny soutěže

Všichni soutěžící obdrží diplom a dary za účast v soutěži

Ostatní informace

Organizátor soutěže nezajišťuje účastníkům ubytování. Rozhodnutí odborné poroty je konečné a soutěžící nemá nárok se proti němu odvolat.

Harmonogram soutěže, včetně časů vystoupení jednotlivých účastníků, bude zveřejněn na webových stránkách www.stcpianoforte.cz nejpozději do 11. listopadu 2022. Soutěžní vystoupení všech kategorií budou volně přístupná veřejnosti.

K registraci je soutěžící povinen dostavit se nejpozději jednu hodinu před svou akustickou zkouškou.

Při registraci prokáže kandidát svou totožnost a věk.

Soutěžící musí přednést všechny soutěžní skladby zpaměti.

Změny v soutěžním repertoáru musí nahlásit nejpozději do – termín bude včas zveřejněn.

V daném časovém limitu musí soutěžící obsáhnout skladby nejméně dvou hudebních stylů, z toho jedna skladba musí být z období baroka nebo klasicismu.

Soutěžící je povinen dodržet určitý časový limit svého soutěžního výstupu.

Bodování členů poroty je zveřejněno po ukončení každé kategorie.

Boduje se v celých číslech od 1 (nejnižší) do 25 (nejvyšší).

Ředitelka soutěže: Mgr. Eugenie Koblížková
Organizační výbor: Mgr. Viktorie Hanžlíková Krafová a Mgr. Hana Javorská