Statut soutěže Středočeské PIANOFORTE

Soutěž pro mladé klavíristy Středočeského kraje
II. ročník, 3.-5. dubna 2020

Soutěž je určena všem žákům základních uměleckých škol, žákům soukromých hudebních škol a soukromé výuky s působností na území Středočeského kraje do 20 let

Pořadatel a organizátor soutěže:
Středočeské PIANOFORTE, z. s. ve spolupráci se ZUŠ Říčany
Záštitu nad soutěží přijal:  Senát Parlamentu ČR
Garant soutěže: Město Říčany
Ředitelka soutěže: Bc. Eugenie Koblížková
Předseda poroty: Prof. Ivan Klánský

Soutěž Středočeské PIANOFORTE 2020

Proběhne ve dnech 3. – 4. dubna 2020 v Koncertním sále Staré radnice v Říčanech, Masarykovo náměstí. Soutěžící budou hrát na koncertní křídlo značky Steinway & Sons. Rozehrávání v soutěžních dnech bude probíhat v ZUŠ Říčany – Masarykovo nám č. 57. Krátké akustické zkoušky v sále budou rozepsány a zveřejněny na webových stránkách www.stcpianoforte.cz 25. 3. 2020

Podmínky soutěže

Soutěž je jednokolová, rozdělená do sedmi věkových kategorií

I. kat. 2012 a ml. časový limit 2 – 4 minuty
II. kat. 2011, 2010 4 – 7
III. kat. 2009, 2008 5 – 9
IV. kat. 2007, 2006 6 – 10
V. kat. 2005, 2004 7 – 11
VI. kat. 2003, 2002 8 – 12
VII. kat. 2001, 2000 9 -14

Koncert vítězů

V neděli 5. dubna 2020 v 17.00 hodin v budově Senátu Parlamentu ČR,
v Hlavním sále Valdštejnského paláce se uskuteční koncert vítězů, na kterém zahrají všichni držitelé 1. cen.

Koncert „Ozvěny Pianoforte“

V sobotu 25. dubna 2020 od 16:00 v prostorách Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě se uskuteční koncert vítězů soutěže. Dalším účinkujícím bude i předseda poroty prof. Ivan Klánský.

Propozice soutěže

Zápisné 400 Kč je pro každého účastníka povinné a je nevratné. Stanovený termín zaslání soutěžních přihlášek je do 20. března 2020.
Přihlášení do soutěže je možné výhradně elektronickou formou na webových stránkách soutěže www.stcpianoforte.cz. Každý účastník soutěže při zápisu předloží vyplněný formulář GDPR, který bude ke stažení na webových stránkách www.stcpianoforte.cz.

Ceny soutěže

Všichni soutěžící obdrží diplom a dary za účast v soutěži

Ostatní informace

Organizátor soutěže nezajišťuje účastníkům ubytování. Rozhodnutí odborné poroty je konečné a soutěžící nemá nárok se proti němu odvolat.

Harmonogram soutěže, včetně časů vystoupení jednotlivých účastníků, bude zveřejněn na webových stránkách www.stcpianoforte.cz nejpozději 23. 3. 2020. Soutěžní vystoupení všech kategorií budou volně přístupná veřejnosti.

K registraci je soutěžící povinen dostavit se nejpozději jednu hodinu před svou akustickou zkouškou.

Při registraci prokáže kandidát svou totožnost a věk.

Soutěžící musí přednést všechny soutěžní skladby zpaměti.

Změny v soutěžním repertoáru musí nahlásit nejpozději do 20. března 2020.

V daném časovém limitu musí soutěžící obsáhnout skladby nejméně dvou hudebních stylů, z toho jedna skladba musí být z období baroka nebo klasicismu.

Soutěžící je povinen dodržet určitý časový limit svého soutěžního výstupu.

Bodování členů poroty je zveřejněno po ukončení každé kategorie.

Boduje se v celých číslech od 1 (nejnižší) do 25 (nejvyšší).

Ředitelka soutěže: Bc. Eugenie Koblížková
Organizační výbor: Mgr. Viktorie Hanžlíková Krafová a Mgr. Hana Javorská